Tag Archives: chỉnh nhạc

Bàn trộn Mixer SoundCraft LX7II/32 nhập khẩu chất lượng cao

Bàn trộn Mixer SoundCraft LX7II/32 nhập khẩu chất lượng cao

– Giao diện điều khiển pha trộn tuyệt vời tương tự với tiền khuyếch đại mic mới nhất GB30 32 kênh kích thước khung – GB30 mic tiền khuyếch đại 4-band EQ với các bộ phận quét giữa – Đúng