Bàn trộn Mixer SoundCraft LX7II/32 nhập khẩu chất lượng cao

Bàn trộn Mixer SoundCraft LX7II/32 nhập khẩu chất lượng cao

– Giao diện điều khiển pha trộn tuyệt vời tương tự với tiền khuyếch đại mic mới nhất GB30 32 kênh kích thước khung

– GB30 mic tiền khuyếch đại 4-band EQ với các bộ phận quét giữa

– Đúng 7-kiến trúc bus 2 Stereo đầu vào 2 Stereo Trả

– Kênh trực tiếp kết quả đầu ra 6 aux gửi, 4 trong số đó là trước / sau chuyển đổi

– Điện áp phổ tích phân, chuyển sang chế độ PSU cho trọng lượng nhẹ

– TalkBack cơ sở 100mm faders Phantom điện 48 volt 18dB / quãng tám cao qua bộ lọc

– Chèn nhóm và kết hợp 12-segment LED đo